Ali Özdemir

   18 yıldır eğitimin çeşitli kademelerinde (üniversite öğretim görevlisi, MYO müdürlüğü, eğitim koordinatörlüğü, matematik olimpiyatları koordinatörü, matematik öğretmeni) olarak çalışmış olan Ali Özdemir, halen Marmara Üniversitesi Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi Ana Bilim Dalında Öğretim Görevlisi olarak çalışmaktadır. Ayrıca İstanbul Erkek Lisesi, Kabataş Erkek Lisesi olimpiyat takımları çalıştırmıştır ve TÜBİTAK’da‘’Olimpiyat Koordinatörü Öğretmen Yetiştirme’’ programında öğretim görevlisidir.
   Türkiye’deki üstün yetenekli öğrenciler (ulusal ve uluslararası matematik, fizik, kimya, biyoloji, bilgisayar olimpiyatlarında ödül almış ve ülkemizi uluslararası düzeyde temsil etmiş öğrenciler üzerinde  “Üstün Yetenekli Öğrencilerin Öğrenme Stilleri Ve Stratejilerinin Belirlenmesi’ konusunda akademik olarak çalışmaktadır

Uzmanlık Alanları

•Ulusal ve Uluslararası Matematik Olimpiyatları
•Karar Vermede Matematiksel Modeller
•Fuzzy Logic ( Bulanık Mantık)
•Grey System Theory (Gri sistem teorisi-Gri sayılar)
•Game Theory (Oyun teorisi)
•Üstün Yetenekli Öğrenciler ve Eğitimleri
•Eğitimde Kalite Yönetimi
•Öğrenme Stilleri ve Öğrenme Stratejileri
•Eğitimde Bireysel Farklılıklar

Olimpiyat Çalıştırdığı Kurumlar
•TÜBİTAK-MEB OLİMPİYAT KOORDİNATÖRÜ ÖĞRETME YETİŞTİRME PROGRAMI ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
•İSTANBUL ERKEK LİSESİ
•KABATAŞ ERKEK LİSESİ Ulusal ve Uluslararası Matematik olimpiyatları Bilim Olimpiyatları Koordinatörü

 Başarılar
• Eğitimde Toplam Kalite Yönetimi MEB 1.lik Ödülü,
•TÜBİTAK Bilim Olimpiyatları’nda çalıştırdığı öğrencilerin aldığı Ulusal ve Uluslararası bilim ödüllerinden dolayı 14 defa TÜBİTAK tarafından takdir belgesi ile ödüllendirilmiştir.
•Bunun yanı sıra, Amerikan Matematik Derneği (AMC) tarafından, öğrencilerinin AMC sınavında gösterdiği üstün başarıdan dolayı başarı sertifikası verilmiştir.